[NUUG video] Oppfordring: Crew til opptak av NUUG Prisen.

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Oct 7 18:53:15 CEST 2009


Video-opptak fra friprog-prisen er veldig prioritert fra oss i styrets
side.  Vi ønsker ikke å sitte igjen med opptak uten lyd eller andre
problemer, og jeg oppfordrer derfor til minst mulig eksperimentering
under prisutdelingen.

Hvis en skal eksperimentere, så ser jeg helst at det gjøres i
forbindelse med medlemsmøtene, og i forkant av selve foredraget slik
at en vet hva som fungerer og ikke fungerer før det gjelder. :)

Hvis en vil gjøre mer under selve utdelingen, så ville jeg foreslå at
en fikk ut en kort og ferdigklippet snutt like etter utdelingen, en
slik som fjernsynsselskapene kunne finne på å spille av på sine
nyhetssendinger.  Dvs. legge inn arbeid i rask klipping og
postproduksjon i stedet for å eksperimentere med selve opptaket, som
bør ha færrest mulig risikomomenter.

En slik snutt kunne også sendes på frikanalen og kanskje lastes opp
til youtube-aktige tjenester for å markedsføre prisen frem mot neste
utdeling.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the video mailing list