[NUUG video] Frikanal-relaterte wiksidier

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Oct 14 10:19:52 CEST 2009


Nå finnes det tre frikanal-relaterte wikisider på wiki.nuug.no:

  <URL: http://wiki.nuug.no/grupper/video/frikanalen >
  <URL: http://wiki.nuug.no/grupper/video/frikanalen/teknisk >
  <URL: http://wiki.nuug.no/grupper/video/pubfrikanalen >

Jeg foreslår at de to siste slås sammen og legges som undersider av
grupper/video/frikanalen/, samt lenkes inn fra den første.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list