[NUUG video] Test av nyere Theora-filer mot Cortego

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Oct 15 11:31:36 CEST 2009


Da har jeg oppgradert NUUGs videosider.  Fungerer
<URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20091013-frikanalen/ > for dere
nå?  Jeg får fortsatt "Applet not found", men tror nå det kommer av at
jeg knakk java da jeg oppgraderte maskinen for noen dager siden.

Hvis dette fungerer fint, så er frikanalen neste steg, og deretter kan
Never begynne koding med nyere ffmpeg2theora.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list