[NUUG video] Test av nyere Theora-filer mot Cortego

Andreas Aanerud a.m.aanerud at gmail.com
Thu Oct 15 11:47:17 CEST 2009


2009/10/15 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Da har jeg oppgradert NUUGs videosider.  Fungerer
> <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20091013-frikanalen/ > for dere
> nå?  Jeg får fortsatt "Applet not found", men tror nå det kommer av at
> jeg knakk java da jeg oppgraderte maskinen for noen dager siden.
>

Det fungerer fint på OSX Firefox, men ikke i safari (en quicktime applet ser
ut til å komme frem)

Andreas
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20091015/0b360441/attachment.htm 


More information about the video mailing list