[NUUG video] Test av nyere Theora-filer mot Cortego

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Oct 15 12:28:25 CEST 2009


[Andreas Aanerud]
> Det fungerer fint på OSX Firefox, men ikke i safari (en quicktime
> applet ser ut til å komme frem)

Det siste tror jeg er helt normalt.  NUUGs sider har flere nivåer av
video-avspillere, der neste nivå forsøkes hvis første nivå ikke
fungerte.  HTML5 <video> er første nivå, deretter <object> for å få
systemets multimedia-avspiller, og til slutt <applet> hvis ingen av de
foregående fungerte.  I ditt tilfelle antar jeg <object> slo til og
startet Quicktime-avspilleren.  Ingen video?

Hvilken versjon av Firefox testet du?  En med <video>-støtte?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list