[NUUG video] Test av nyere Theora-filer mot Cortego

Andreas Aanerud a.m.aanerud at gmail.com
Thu Oct 15 12:35:21 CEST 2009


>
> Det siste tror jeg er helt normalt.  NUUGs sider har flere nivåer av
> video-avspillere, der neste nivå forsøkes hvis første nivå ikke
> fungerte.  HTML5 <video> er første nivå, deretter <object> for å få
> systemets multimedia-avspiller, og til slutt <applet> hvis ingen av de
> foregående fungerte.  I ditt tilfelle antar jeg <object> slo til og
> startet Quicktime-avspilleren.  Ingen video?
>
>
Jepp, ingen video, bare hvit...> Hvilken versjon av Firefox testet du?  En med <video>-støtte?
>


 Bruker versjon 3.5.3 av Firefox.


Andreas
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20091015/3ffb10cd/attachment.htm 


More information about the video mailing list