[NUUG video] Sendeplan / programguide for frikanalen

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Mon Oct 19 11:03:05 CEST 2009


On Oct 19, 2009, at 10:37 , Rune Bjerke wrote:

>> Forresten, hvor mange samtidige forbindelser / forespørsler er det
>> meningen at backend-løsningen skal håndtere?
>
> Jeg vet ikke helt sikkert hva det er konfigurert med på serveren, 
> men i
> utgangspunktet skal den klare mange samtidige klienter/sesjoner,
> også fra samme klient. Silverlight-klientene kan f.eks. gjøre fler
> samtidige kall mot scriptene (fra tråder) uten at det har bydd på
> problemer.
>
>> Dvs. at hvis scriptet som laster ned holdt forbindelsen åpen mens
>> nedlastingen pågikk, så fungerte ikke lenger silverlight-klienten.
>
> Hva menes med "fungerer ikke"?
> Altså: hvilke symptomer? Feilmeldinger? Heng?


Den første versjonen av scriptet streamet ned wmv filer via mms:// i 
realtime og transkodet til ogv på NUUG's server. SOAP objektet som 
spurte om tilgjengelige filmer ble holdt åpent igjennom hele 
prosessen. Jeg oppdaget at dette førte til at jeg fikk en feilmelding 
fra silverlight at det var for mange samtidige sesjoner elns. (Husker 
nøyaktig) , dersom jeg i løpet av nedlasting gikk til frikanalen.tv 
Dette var konsistent med at det skjedde samtidig som nedlating 
foregikk. På bakgrunn av dette skrev jeg om skriptet til å først laste 
ned metadata lokalt, også bruke lokalt lagrede data for selve 
nedlastingen av nye videofiler.

Har imidlertid dette testet i etterkant, uten å klare å reprodusere 
problemet.

- JarleMore information about the video mailing list