[NUUG video] Foredrag om bifrost klart for opplasting til Frikanalen

Erik Vold erikvol at gmail.com
Tue Oct 27 16:45:51 CET 2009


>
>
>
> Godt å høre.  Vi må få den opp så raskt som mulig, så det kan bli litt
> fart over fillers-materialet. :) Bør slikt fyllstoff ha
> introskjerm/rulletekst som sier hvem som er redaktør?
>
>
Trnger ikke stresse med det. Egentlig var det planer om at dette skulle
autogrneres av CG (tekstplakat som vises før/etter) basert på hvem som har
tatt redaktøransvaret i frikanalen-systemet. Men den funskjonen lages ikke
før neste år...


> Er det forresten mulig å finne ut via SOAP-APIet hvilke filmsnutter
> som anses som fillers?
>

Tror dessverre ikke det. Mulig rune at never.no vet.. Uansett er vel det noe vi
bør føye til som mye annet...


>
> > Egentlig har vi et krav om at man må vise hvem som er redaktør (uten
> > at folk ser ut til å bry seg om det..), men intet mer enn det.
>
> Hvor står dette kravet?  Fant intet på web.
>

Nei, det fant ikke jeg heller. Daglig leder har nevnt det for meg, men jeg
har ikke mast så mye videre. Hadde et ønske om at den informasjonen skulle
autogenereres som sagt...


>
> Jeg skal få laget en avslutnings-skjerm der det står at Morten er
> redaktør, så skulle det kravet være oppfyllt.  Tror ikke jeg rekker
> det i dag.
>
>

om du vil ha noe der bør det fremgå kontaktinfo også (mail)

Vi høres!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20091027/5cc090b0/attachment.htm 


More information about the video mailing list