[NUUG video] Video-filer på Nerdhaven

Keld Jørn Simonsen keld at dkuug.dk
Sat Sep 5 16:28:42 CEST 2009


On Sat, Sep 05, 2009 at 02:30:35PM +0200, Anders Nordby wrote:
> Hei,
> 
> Ønsker herved å be om at store videofiler ikke legges annet sted enn
> under ~ftp/pub/video på Nerdhaven. Dette da jeg ikke har kapasitet til å
> ta backup av slikt over nett til min hjemmeserver, og om dere legger det
> på plasser jeg ikke kjenner til får jeg ikke ekskludert disse store
> datafilene fra backup.
> 
> Eks. nå:
> 
> home/oklien/20080122-openid.avi

jeg kan muligens ta backup av store filer om det ønskes.

Hilsen
keld


More information about the video mailing list