[NUUG video] Videoavspilling til SDI med linux?

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Sat Sep 26 12:03:49 CEST 2009


2009/9/26 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> Hei.  I forbindelse med frikanalen ses det på muligheten til å lage en
> alternativ avspillingsmekanisme for TV-sendingene basert på fri
> programvare og Linux, og der trengs det en løsning som spiller av et
> SDI-signal.  Hva er status for avspilling av video til SDI med linux?
> Noen som kjenner til dette?

Blackmagic fekk nett Linux-stønad. Sjølv um eg er stygt redd for at
det ikkje er frie drivarar, eg hev spurd dei eit par gongar men ingen
klarar å svara meg skikkeleg (last ned og sjå sa dei, hev ikkje sett
enno).

Men dei hev SDI-kort.

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://velmont.no


More information about the video mailing list