[NUUG video] ÅPEN KANAL: NYHETSBREV SEPTEMBER 2009

Ola Tellesbø otelles at hotmail.com
Mon Sep 28 09:14:38 CEST 2009


1. Dato for ankeforhandling i Borgarting lagmannsrett fastsatt
2. Søknad til Fritt Ord. Status kronerullingen
3. Allmøte 20. november 2009

 
1. DATO FOR ANKEFORHANDLING I BORGARTING LAGMANNSRETT FASTSATT
Det blir ankeforhandling mellom staten og Kringkasterforeningen i Borgarting lagmannsrett 19. januar 2010. Det var ikke mulig å få ankeforhandlingen tidligere. Saken er spisset inn på grunnlovsspørsmålet om statens pålagte toppredaktør medfører en ordning med forhåndssensur.
 
2. SØKNAD TIL FRITT ORD. STATUS KRONERULLINGEN
Det er søkt om økonomisk støtte, kr 60.000, hos Fritt Ord, for å kunne dekke rettsgebyrer, rettssakyndige og andre fortløpende utgifter til rettssaken. Søknaden er vedlagt.
 
Kronene ruller. Det har kommet inn hele kr 10.000! Så lenge rettssaken om Grl. §100 pågår er det mulig for din organisasjon å bidra med en mindre sum, kr 500/1000. Kringkasterforeningens kontonr. er 2050.01.96409.
 
Regnskapet ser slik ut:

INNTEKTER   Kr
Anonym    5000
EFN       500
NUUG      1000
SON       1000
Student-TV  500
Erik Vold     500
PROION     1000
Gateavisa    500
TILSAMMEN 10.000
 
UTGIFTER
Rettsgebyr Borgarting lagmannsrett kr 20.640. 

Differansen er dekt opp med et personlig lån.
 
3. ALLMØTE 20. NOVEMBER 2009
Allmøte i Kringkasterforeningenn fredag 20. november 2009, kl 1600-1800. Sosialiering etterpå. Saker så langt: Vi trenger et nytt styremedlem, regnskapet fra kronerullingen skal godkjennes og du får oppdatering om den kommende rettssaken i Borgerting lagmannsrett. Strengt tatt bør vi også fjerne forbudet i vedtektene for politiske partier om å delte i Åpen kanal da rettstilstanden er endret, jf. EMDs dom mot Norge. Dagsorden sendes ut senest 6. november. Foreslå styemedlem og meld inn saker nå og senest 4. november 2009.

Beste hilsen, Ola Tellesbø, styreleder 		 	  		 
_________________________________________________________________
Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!
http://windowslive.com/explore?ocid=TXT_TAGLM_WL_t1_allup_explore_012009
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20090928/b4ee5bd6/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Frittordrettsak2.rtf
Type: application/msword
Size: 32151 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20090928/b4ee5bd6/attachment-0001.wiz 


More information about the video mailing list