[NUUG video] Ideer til NUUG-innslag på frikanalen (the_source, hak.5, big buck bunny)

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Sep 29 22:44:18 CEST 2009


the_source er en enpersons TV-sending med interessante og aktuelle fri
programvaretema.  Legg spesielt merke til lisensskjermen på starten,
og den morsomme Linux-videoen i starten av episode 9 - "FISL10"
2009-09-17.  NUUG kunne publisert tilsvarede innslag på Frikanalen.
Videoene er tilgjengelig via
<URL:http://www.miroguide.com/feeds/1298>.

hak.5 er et times-program om teknologi som lages av en liten gjeng
venner i kjelleren og publiseres hver uke.  De har holdt på en stund
og fått et svært profesjonelt oppsett, men starten var spartansk og
viser at en kan lage teknologimagasin for TV med svært få ressurser.
Videoene er tilgjengelige via
<URL:http://www.miroguide.com/feeds/563>.

Big Buck Bunny er en morsom og engasjerende CC-lisensiert
animasjonsfilm laget av frivillige for å promotere Blender.  Den hadde
vært genialt å publisere på frikanalen, med en liten intro i forkant
som forteller hvordan den er lisensiert og at NUUG sprer den.
Videoene er tilgjengelig via <URL:http://www.bigbuckbunny.org/> i
mange formater.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list