[NUUG video] Ideer til NUUG-innslag på frikanalen (the_source, hak.5, big buck bunny)

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Wed Sep 30 11:14:59 CEST 2009


On Tue, Sep 29, 2009 at 10:44:18PM +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> the_source er en enpersons TV-sending med interessante og aktuelle fri
> programvaretema.  Legg spesielt merke til lisensskjermen på starten,
> og den morsomme Linux-videoen i starten av episode 9 - "FISL10"
> 2009-09-17.  NUUG kunne publisert tilsvarede innslag på Frikanalen.
> Videoene er tilgjengelig via
> <URL:http://www.miroguide.com/feeds/1298>.
> 
> hak.5 er et times-program om teknologi som lages av en liten gjeng
> venner i kjelleren og publiseres hver uke.  De har holdt på en stund
> og fått et svært profesjonelt oppsett, men starten var spartansk og
> viser at en kan lage teknologimagasin for TV med svært få ressurser.
> Videoene er tilgjengelige via
> <URL:http://www.miroguide.com/feeds/563>.
> 
> Big Buck Bunny er en morsom og engasjerende CC-lisensiert
> animasjonsfilm laget av frivillige for å promotere Blender.  Den hadde
> vært genialt å publisere på frikanalen, med en liten intro i forkant
> som forteller hvordan den er lisensiert og at NUUG sprer den.
> Videoene er tilgjengelig via <URL:http://www.bigbuckbunny.org/> i
> mange formater.

Hei,

jeg og Stian tenkte vi skulle ordne Big Buck Bunny og Elephant Dream.
Frikanalen krever at det skal være tekstet hvis det ikke er
norsk-tale, så tror det blir en del jobb med de andre showene. I hvert
fall hvis man vil holde en kontinuitet.

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list