[NUUG video] Dagens møte: status og info.

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Tue Apr 13 13:17:54 CEST 2010


2010/4/13 Morten Kjelkenes <morten at kjelkenes.net>:
> Jeg har sendt ut sms til alle i videogruppa.
> Kun fått tibakemelding av 3 sålangt.

Hei, vonar min epost til lista tidlegare i dag tel som ei
attendemelding :-) Eg hev ikkje høve til å koma, iom. at eg er i
Bergen (og er ute å seglar nett då).

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://velmont.no


More information about the video mailing list