[NUUG video] Arbeidsmøte 27. april

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Apr 14 23:56:33 CEST 2010


Veldig bra initiativ!

[Hans-Petter Fjeld]
> Vi har noen oppgaver som vi må få fikset snarest:
> 
> 1. Få oversikt over det utstyret vi har, og sortere ut det vi kan
>    tenke oss å benytte i følgene pakker:

<URL: http://wiki.nuug.no/utstyr > bør være oppdatert, komplett og
korrekt.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list