[NUUG video] (fwd) Åpen forelesning "Can we trust electronic voting" v. Inst. for Informatikk 20/4

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 20 16:53:54 CEST 2010


[Salve J Nilsen]
> Er veldig interessert i dette temaet, men kan ikke komme, så jeg
> setter VELDIG pris på at diskusjonen her blir filmet. :)

Foredraget ble avlyst/utsatt, foredragsholder kom seg ikke til Norge.

Jeg sjekket med Maja Van Der Velden som arrangerte om video-opptak, og
hun hadde ikke hørt noe fra videogruppa, men var ikke fremmed for å ta
opp presentasjonen på video, mens var mer skeptisk til å ta opp
debatten etterpå.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list