[NUUG video] Arbeidsmøte 27. april

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Tue Apr 20 17:03:37 CEST 2010


Det er forståelig at folk ikke har anledning til å delta ettersom det er i normal arbeidstid, men vi ville ihvertfall annonsere det sånn at gruppa var informert.

-- HP

----- "Stian Hübener" <stian.hubener at gmail.com> wrote:

> Petter Reinholdtsen wrote:
> 
> Veldig bra initiativ!
> 
> [Hans-Petter Fjeld]
> 
> Vi har noen oppgaver som vi må få fikset snarest:Vi skjønner 
> 
> 1. Få oversikt over det utstyret vi har, og sortere ut det vi kan
>    tenke oss å benytte i følgene pakker: <URL:
> http://wiki.nuug.no/utstyr > bør være oppdatert, komplett og
> korrekt.
> 
> Vennlig hilsen,
> Absolutt en del som bør tas tak i ja.
> Har derimot selv ikke mulighet til å delta på et ulønnet møte på
> dagtid,
> men satser på at dere klarer å komme frem til de rette rutinene.
> 
> Anbefaler at ihvertfall Ole blir med på dette møtet da han har vært
> med fra starten av og vet hva de faktiske problemene er
> 
> _SH
> 
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video


More information about the video mailing list