[NUUG video] Åpent EFN-møte 27. mai: Personvernøkende teknologi og...

Thomas Gramstad thomas at efn.no
Wed Apr 28 11:54:06 CEST 2010


Hei,

Er NUUGs videogruppe interessert i og har mulighet til å gjøre
opptak av dette foredraget?

Thomas

  ----

EFN studentgruppe arrangerer åpent møte om temaet:

PERSONVERNØKENDE TEKNOLOGI OG IDENTITETSFORVALTNING

Thomas Olsen har jobbet og skrevet mye om dette emnet.
Den 26. mars 2010 forsvarte han avhandlingen "Personvernøkende
identitetsforvaltning" for den juridiske doktorgrad ved UiO.
Avhandlingen er forøvrig omtalt på forskning.no og Datatilsynets
nettsted:
http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/244477
http://www.datatilsynet.no/templates/Page____3375.aspx

Se også:
http://folk.uio.no/tholsen/
http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/tholsen/index.html

TID:     Torsdag 27. mai 2010 kl. 18:30
STED:    Lille auditorium, Informatikkbygningen,
         Gaustadalléen 23, 1.etg.

VEIBESKRIVELSE:
Se http://folk.uio.no/thomas/ifi/veibeskrivelse-ifi-lilleaud.txt .

Vi vil gjerne ha en viss ide om hvor mange som kommer, så hvis du
er rimelig sikker på at du kommer send gjerne en epost til
thomas at efn.no eller svar på denne meldingen.

Thomas Gramstad
thomas at efn.no


More information about the video mailing list