[NUUG video] Åpent EFN-møte 27. mai: Personvernøkende teknologi og...

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Wed Apr 28 13:07:55 CEST 2010


2010/4/28 Thomas Gramstad <thomas at efn.no>:
> Er NUUGs videogruppe interessert i og har mulighet til å gjøre
> opptak av dette foredraget?

Moro nok so er eg i Oslo då, men eg er der av di Helene skal jobba som
friviljug på MGP, og sidan eg ikkje hadde ein god grunn til å ikkje
vera med melde ho meg òg på. So eg skal vel, uh, sitja og dela ut
vassflaskar elder anar ikkje kva.

So eg kann ikkje. Med mindre eg klarar vera i Oslo fyrr 18 då.

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://velmont.no


More information about the video mailing list