[NUUG video] Opptak av Pål Spilling 01.12.09 NODAF

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Apr 28 14:13:00 CEST 2010


[Thomas Gramstad]
> 1. desember 2009 gjorde NUUGs videogruppe opptak av Pål Spillings
> foredrag i NODAF om Internetthistorie. Er det noe håp om at dette
> opptaket kan bli tilgjengelig i nær fremtid?

Dette tror jeg var noe Tore (NODAF-leder) gjorde i privat regi med
utstyr lånt fra NUUG, så hør med ham om hvor opptaket tok veien.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list