[NUUG video] NUUG foredrag om cf3

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Aug 3 08:15:02 CEST 2010


[Mark Burgess]
> ok: vet ikke hvilket språk, men jeg kan bruke presentasjonen jeg hadde i
> Boston nylig.

Første utkast til annonseringstekst er tilgjengelig fra
<URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20100810-cfengine3/ >.  Bør
kanskje justeres litt.  Jeg vil ha den ferdig og utsendt i løpet av
dagen, og trenger bekreftelse på at Stavanger og videogruppa er klar.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list