[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Aug 6 13:12:24 CEST 2010


For å kunne enkelt lage front og bakvideo på NUUG-opptakene, noe som
er nødvendig for å kunne sende dem på Frikanalen, så tror jeg det
kunne være lurt å lagre meta-informasjonen om hvert opptak ved siden
av råfilene.

Det som trengs er i hvert fall disse feltene

 * Tid for opptaket (dato, kanskje også klokkeslett)
 * Foredragsholder(e) / deltager(e)
 * Tittel på innslaget
 * Språk brukt i tale under opptaket

I tillegg ville det vært fint om vi hadde denne informasjonen:

 * Navn på personene bak kamera
 * Navn på person bak dvswitch-mikseren
 * Navn på arrangør

Endel av denne informasjonen kan vi finne i adict, mens andre deler må
legges inn separat.

Formatet kan være hva som helst, men jeg foreslår at vi går for en RFC
822-type formattering (ala epostheadere), med felter ala dette:

  Date: 2010-08-06T13:10
  Title: Lang tittel som går
   over flere linjer
  Participants: Petter Reinholdtsen, Jarle Bjørgeengen

Feltnavnene og filnavn må i så fall avgjøres før vi kan begynne å lage
slike filer.  Hvilke felter bør vi definiere.  Vi har flere typer
opptak, der NUUG-møtene er enkle mens prisutdelingen er litt
vanskeligere.

Innspill?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list