[NUUG video] Opptak og streaming av NUUG møte Tirsdag 10.08.2010: praktiske detaljer:

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Aug 10 23:16:16 CEST 2010


[Jarle Bjørgeengen]
> Det hadde vi ikke. Hvem kan kjøpe inn en 2.5" USB disk til å ta opp på ?

NUUG har noen 3.5" USB-disker hvis du vil ha dem, men jeg ser at små
disker er mer attraktivt.

> Vi trenger også en mus.

Det ble kjøpt en mus til videogruppa for en stund tilbake.  Mon tro
hvor den har tatt veien.

> HP, Asle var det flere ting ?

Klypa til myggmikrofonen manglet.  Og kamerastativ.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list