[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Aug 15 18:35:27 CEST 2010


[Keld Simonsen]
> Kunne denne informasjonen ikke ligge i selve filen?  ffmpeg (ret ny
> bersjon) kan visst lage noe av dette.

Råfilen er en .dv-fil, og jeg vet ikke om den kan ha så mye meta-info.
Uansett er det lurt å ta våre på råfila urørt.

Eller mener du at informasjonen bør inn i de komprimerte filene?  Det
synes jeg er en god ide, men er ikke sikker på hvordan det kan gjøres.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list