[NUUG video] Sende Patent Absurdity på frikanalen?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Aug 18 13:00:25 CEST 2010Jeg synes filmen Patent Absurdity bør sendes på frikanalen.  Den gir
informasjon om programvarepatenter som flere bør få.  Den er
tilgjengelig fra <URL:http://patentabsurdity.com/>, og undertekster er
omtalt på <URL: http://news.swpat.org/2010/04/patent-absurdity/ >.
Det finnes svensk og dansk, men ikke norsk.

Noen som kan fikse undertekster, slik at den kan sendes på frikanalen?
Jarle, kan du fikse det praktiske med å få tak i en høykvalitetsutgave
og laste den opp på frikanalen?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list