[NUUG video] Vurdert fri progravmare for TV-produksjon?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Aug 19 13:13:49 CEST 2010


Hei.  Du får denne eposten da du var ført opp som teknisk ansvarlig på
<URL:http://ostv.studentersamfundet.no/kontakt/>.  Leste artikkel i
dagens Universitas[1] om at OSTV manglet mye utstyr for å lage TV.
Jeg er med i foreningen NUUG som bruker endel interessant programvare
uten bruksbegresninger (såkalt fri programvare) til å lage
live-strømmer på Internet, og noen av disse programmene kunne være
interessante for dere hvis dere mangler finansiering til å kjøpe dyrt
utstyr.


 1 <URL: http://universitas.no/kultur/55049/student-tv-pa-sparebluss/hl:tv/ >

Her er noen ideer og referanser.

  DVswitch[2] - programvarebasert live-videomikser for DV-strømmer
  Kino[3] - enkel videoredigering
  Cinelera[4] - mer avansert videoredigering
  Icecast[5] - videostrømtjener for kringkasting på Internet
  Frikanalen[6] - videoløsning basert på Åpne standarder som NUUG har
    bidratt til

 2 <URL: http://dvswitch.alioth.debian.org/wiki/ >
 3 <URL: http://www.kinodv.org/ >
 4 <URL: http://cinelerra.org/ >
 5 <URL: http://www.icecast.org/ >
 6 <URL: http://www.frikanalen.no/ >

Alle disse programmene kan brukes av hvem som helst uten
lisensbetaling.

CC til NUUGs videogruppe[7], slik at de er orientert om at dere har
fått dette tipset.

 7 <URL: http://wiki.nuug.no/grupper/video/ >

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list