[NUUG video] Tono-statistikk fra Frikanalen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Feb 7 17:20:00 CET 2010


En utfordring for publisering av Internet-krinkasting av Frikanalen
har vært at Tono-avtalen til Frikanalen forutseter mer betaling hvis
Frikanalen krinkaster innslag med musikk som Tono forvalter (video on
demand er visst greit).  Det er så vidt jeg vet årsaken til at det
ikke finnes Internet-krinkasting av frikanalens sendinger.

På fredag ble SOAP-APIet til Frikanalen utvidet til å ta med
"tono-flagget" for hvert innslag, slik at det er mulig å vite hvilke
innslag som kan krinkastes på Internet uten at utgiftene i Frikanalen
økes.

Jeg var spent på hvor stor andel dette utgjør, og har nå skrevet et
script som teller innslag og sjekker tonoflagget.

Her er resultatet:

  pere at minerva:~/src/frikanalen/bin$ ./tonostats
  Innslag med tono-musikk:   355 (37%)
  Innslag uten tonon-musikk: 584 (62%)
  pere at minerva:~/src/frikanalen/bin$ 

Vi kan altså krinkaste 62% av Frikanalens innhold på Internet. :) De
øvrige kan byttes ut med en plakat ala det NRK bruker, som sier noe
ala "NRK mangler rettighetene til å kringkaste dette programmet på
Internet".

Da er det bare å implementere selve krinkastingen.  Antar VLC ->
Icecast -> brukere kan være en grei måte å gjøre dette på. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list