[NUUG video] Gjennomgang av utlånsreglene for videoutstyret til NUUG

Morten Kjelkenes morten at kjelkenes.net
Sun Jan 10 10:15:06 CET 2010


On 10 Jan, 2010, at 09:22 , Petter Reinholdtsen wrote:

> [Morten Kjelkenes]
>> Heisann
>> 
>> Jeg er helt enig med Odin om dette.
>> 
>> Odin hadde lånt utstyret (noe han også hadde varslet om) og han er
>> derfor ansvarlig for det.
>> 
>> Kan ikke se at det er brutt noen form for regler i denne sammenheng.
> 
> Det høres bra ut, men jeg fortsatt usikker på hva reglene konkret
> består i.  Er reglene skrevet ned og tilgjengelig på web?  Hva sier de
> om varighet, oppdeling av utstyret, oppbevaring og tilbakelevering?
> Det er disse bitene jeg gjerne vil se og ha en gjennomgang av.  Jeg
> tror det er lurt at utlån innebærer at utstyret lånes ut for korte
> perioder av gangen, holdes samlet, at alt utstyr telles opp før og
> etter utlån for å oppdage svinn og at det skal være tilbake i god tid
> før neste NUUG-arrangement.

Det høres mer rimelig ut.  Jeg er temmelig sikker på at dette ikke er skrevet ned noe sted.

Det har såvidt jeg vet aldri vært sagt noe annet enn at de som er aktive i videogruppen kan låne utstyret.

Siden et slikt lån normalt skal dekke låners behov for utstyret til en bestemt aktivitet har lengden aldri vært diskutert.

Dersom vi skal opprette rutiner som krever at en person skal "sjekke" utstyret ut og inn fra vårt "lager" så vil det kreve endel administrasjon.  Men er fullt mulig.
Dette vil bli lettere når vi får et lokale på plass.

Det som uansett kan/må gjøres er å lage en logg for utlån, med oversikt over utstyr.

Jeg skal følge opp dette videre ovenfor gruppen, sørge for å få et forslag til "utlånsreglement" på plass, slik at styret kan ta stilling til dette.
Eller er det greit at det blir laget og godkjent av videogruppen.  (dokumentert og lagt ut på Wiki selvfølgelig).
---
Morten KjelkenesMore information about the video mailing list