[NUUG video] Frikanalen i media

Hans-Petter Fjeld atluxity at gmail.com
Mon Jan 11 22:51:28 CET 2010


Jeg støtter å lenke til den mykder-siden

-- HP

2010/1/11 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> Jeg tok nettopp en titt på hva slags presseoppslag som har vært om
> frikanalen den siste tiden, og syntes det var interessant lesning.
> Kanskje vi skulle ha en lenke til
> <URL: http://www.mylder.no/?drill=frikanalen > fra NUUGs
> frikanal-sider?
>
> Vennlig hilsen,
> --
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
>


More information about the video mailing list