[NUUG video] Rubon on Rails enterprise

Hans Jørgen Whist hjw at netwerk.no
Wed Mar 10 09:28:43 CET 2010


Hei!

Var invitert som gjest til foredraget om dette temaet i går, men rakk desverre ikke å komme.

Lurer derfor med denne mail på om det vil bli publisert noen video eller preso av dette?

Takk for hjelpen  ha en god dag


MVH


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Mail Signatur HJW.jpg
Type: image/jpeg
Size: 31847 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20100310/ae02b424/attachment-0001.jpg 
-------------- next part --------------
More information about the video mailing list