[NUUG video] NUUG-representant til frikanalens årsmøte

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Mar 25 16:51:02 CET 2010


[Petter Reinholdtsen]
> Jeg tror saken bør avvises på årsmøtet pga. dette.

Jeg endte opp med å dra alene.

Saken ble avvist, dvs. send til styret for videre behandling, og
kommer nok opp til neste år.

Ellers ble Jarle valgt inn som fast representant i styret for 2 år, og
det mangler et varamedlem for å få komplett styre.  De øvrige sakene
var ikke kontroversielle og ble vedtatt.  Møtet var forholdsvis
konstruktivt, og debatten saklig. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list