[NUUG video] Video-opptak på Freedom Fest 2010?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Nov 6 10:56:37 CET 2010


[Hans-Petter Fjeld]
> Det kommer ikke til å skje noe mer redigering på disse filene fra
> vår side nå, så disse kan slippes slik du ønsker det.

Scriptet som bruker meta-filene og lager DV-fil for kringkasting på
Frikanalen ligger i videogruppas svn, tools/gen_frikanalen_video.pl.
Nevner det her i tilfelle du vil teste på disse filene.  Scriptet
fungerer ikke på nerdhaven (mangler noen støtteprogrammer).

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list