[NUUG video] Intro-video til videogruppa sitt oppsett

Herman Robak herman at skolelinux.no
Mon Nov 15 10:53:11 CET 2010


On Mon, 15 Nov 2010 10:43:29 +0100, Herman Robak <herman at skolelinux.no> wrote:
>
> Har du masteren i DV-format?  I så fall kan du godt kode den til
> Theora i originaloppløsningen, 720x576.  Bare pass på at den får 16:9
> satt som korrekt sideforhold, så den blir strukket ut i avspilleren.


Skjønt, _skal_ det være 16:9?  Det er vel bare videokameraet som er
i 16:9-modus, og for konsistensens skyld burde det vært stilt til 4:3.
Men, detaljer...

-- 
Herman Robak


More information about the video mailing list