[NUUG video] Intro-video til videogruppa sitt oppsett

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Tue Nov 16 13:11:18 CET 2010


----- "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:

> [Hans-Petter Fjeld]
> > Nøyaktig hva er det som ikke ble besvart?
> 
> Det jeg tenker på er den delen der du sier at lydmannen skal regulere
> volumet alt etter hvor høyt folk snakker.  Jeg vet ikke hvilke
> knapper
> på miksebordet som skal brukes til slikt, og hvordan en ser at en har
> fått riktig lydvolumnivå.  Jeg savner dermed mer detaljer rundt dette
> for å kunne gjøre lydmannjobben.

Ja, dette savner jeg også mer kompetanse på. Jeg vet at hver input har to vridere, "gain" og "level"(?), oppe og nede som påvirker nivået, også såklart hoved-glideren (som jeg helst vil ha nær 0, også styre hver kanal istedet). Fordeler og ulemper rundt dette litt tåke for meg, så håper vi kan få til en workshop eller video som dekker lyd og lydmikser.

> 
> En ting jeg la merke til var hvilken plugg på kamera du koblet inn
> lyden.  Da jeg koblet opp sist tror jeg vi endte opp med å bruke den
> andre kontakten, for å få lyd i begge lydkanaler.  Var det en
> misforståelse, eller er det et viktig poeng å koble inn i riktig
> kamerainngang?  Kameraet hadde en rekke lydinnstillinger, og det
> hadde
> vært nyttig å vite hvordan disse bør stå får å få lyd i begge
> kanaler.

Kameraet har to XLR-innganger på siden, og det er nok mulig å få begge til å gi lyd i stereo, men jeg tror kanskje det ikke var mulig at begge gjorde det samtidig? Her er det sikkert også lurt å lære seg hva som gjør hva. Jeg skal bruke litt tid på å lese manualen til kameraet (jeg fant http://www.k-state.edu/infotech/mdc/XHA1%20manual.pdf ), merspesifikt side 48 ser jeg inngang ch1 og ch2 er dekket. Kanskje vi også kan få laget en video eller workshop som går mer grundig inn i selve kameraet.

-- HP


More information about the video mailing list