[NUUG video] Video-opptak på Freedom Fest 2010?

Morten Kjelkenes morten at kjelkenes.net
Sun Oct 10 15:26:20 CEST 2010


Heisann

Jeg kan tenke meg å bidra her.

har satt av dagen.


On 10 Oct, 2010, at 01:27 , Hans-Petter Fjeld wrote:

> Jeg er foreløpig ledig på denne datoen, og tror jeg har overskudd til å delta på vegne av videogruppen.
> Jeg tror nok vi minst må være to stk for noe som dette.
> 
> Dersom dette blir aktuelt så forutsetter jeg at opptak blir sluppet under en fri lisens, og at arrangøren informerer hovedpersonene i et opptak om at det kommer til å bli videofilming i god tid i forveien av selve dagen. 
> 
> Kommer det til å være noe lyd-anlegg på stedet?
> Kommer det til å være mer enn normalt taklys tilgjengelig (som kan omkonfigureres?)
> Hvor tidlig er det mulig å starte opprigg av video-utstyret og når starter første taler å prate?
> Når er siste taler ferdig med å prate, og når må vi være ferdige med nedrigg av vårt utstyr?
> Hva slags "konfigurasjon" vil scenen ha? (dvs vet man om det kommer til å være debattpaneler, enklere taler fra statisk posisjon, kreative mennesker som kommer til å utfolde seg på en tavle e.l.?)
> Kommer hovedpersonene til å ha sin digitale presentasjon på sin egen datamaskin, eller lastes disse til en presentasjons-maskin? (talere må uansett bes om å ta med en evnt vga-overgang slik at vi kan ha mulighet til å koble oss på maskinens videostrøm)
> 
> Svaret på disse spørsmålene kan utløse nye spørsmål avhengig av svarene.
> Alle spørsmålene er viktige for oss som eventuelt skal filme, svar så godt det lar seg gjøre. Vi stiller som regel opp med glede, men det blir fort mye enklere om man har fått et klart bilde av forholdene på forhånd.
> 
> -- HP
> 
> ----- "Thomas Gramstad" <thomas at efn.no> wrote:
> 
>> Hei,
>> 
>> Er NUUGs videogruppe interessert i og har kapasitet til
>> å gjøre video-opptak på Freedom Fest 2010, 30. oktober?
>> Det er mange relevante foredrag og temaer, bl.a. disse:
>> 
>> Datalagringsdirektivet
>> Politisk forandring med sosiale medier
>> Sosiale medier, mulighet eller trussel for personvern?
>> Kampen mot kontanter -- myndighetene vil overvåke hva du
>> bruker penger på og dine personlige eiendeler
>> 
>> Mer info om arrangementet her:
>> http://www.freedomfest.no/
>> 
>> Hans Jørgen Lysglimt kan svare på spørsmål om arrangementet.
>> 
>> Jeg vil tro man kan diskutere f.eks. en avtale om at evt.
>> opptak kan sendes på NUUGs sendeflate på Frikanalen, om det
>> er interesse for dette hos begge parter.
>> 
>> Thomas
>> _______________________________________________
>> video mailing list
>> video at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/videoMore information about the video mailing list