[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Sep 12 11:11:37 CEST 2010


Jeg ser du gikk for felt=verdi som format i stedet for mitt forslag om
RFC 822-notasjon, og er godt igang med å fikse automatisk koding av
frikanal-innslag basert på råopptakene.

Jeg kan bidra med meta-info, og foreslår at vi legger dem i
raw/-katalogen på nerdhaven med endingen .meta parallelt med råfilene,
dvs. at filen for 20090317-radiosporing.dv blir
20090317-radiosporing.meta

Her er mitt forslag til felter, basert på ditt utkast og innspil på
lista om hva som bør være med.

 title=Radioamatørenes sporingssystem
 subtitle=More info
 speaker=Øyvind hanssen
 date=2010-08-07
 place=Oslo
 introduction=Petter Reinholdtsen
 organizer=Petter Reinholdtsen
 camera=Person on Camera 1
 camera=Person on Camera 1
 videomixer=Person running dvswitch
 #audiomixer=Person running the audio mixer
 language=nb
 url=http://www.nuug.no/

Har lagt til språk, som er nb, nn (eller kanskje vi skal bruke no) for
bokmål og nynorsk, eller en for engelsk. Foreslår at formatet
aksepterer at feltene repeteres, dvs. at en kan ha flere f.eks. camera
og flere speaker=felter, hvis det er flere som bidrar. De feltene vi
ikke kjenner innholdet for utelates fra filen, f.eks. med # som
kommentarfelt forran. Hva tror du om det?

Jeg tror det er lurt å overlate layout til programmet som skal legge
ut teksten, og ikke forsøke å reflektere layout i metafila.

Jeg har startet på noen metafiler, men ikke alle bruker samme format.
Fint hvis de av dere i videogruppa som husker hvem som tok seg av hva
bak kamera kan fylle det inn i metafilene etter hvert som de kommer på
plass.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list