[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Sun Sep 12 11:17:31 CEST 2010


2010/9/12 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> Har lagt til språk, som er nb, nn (eller kanskje vi skal bruke no) for
> bokmål og nynorsk, eller en for engelsk

Kva gjeld det? Undertitlar, eller prata-språk? Viss det er prata, so
må det nesten vera «no», av di folk flest pratar korkje nb eller nn.
Det finst nokon få, men, vel, so lengje det ikkje er tekst hev det
ingen verdi å merka det upp.

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://velmont.no


More information about the video mailing list