[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Sep 12 11:24:43 CEST 2010


[Odin Omdal Hørthe]
> Kva gjeld det? Undertitlar, eller prata-språk? Viss det er prata, so
> må det nesten vera «no», av di folk flest pratar korkje nb eller nn.
> Det finst nokon få, men, vel, so lengje det ikkje er tekst hev det
> ingen verdi å merka det upp.

Det gjelder lyden, ja.  Opptakene på engelsk må tekstes på frikanalen.
Slik sett har det ingenting å si om vi bruker nb, nn eller no.  Antar
dog at no blir mest korrekt, som du sier, selv om den vel er på tur ut
av språkkodelista. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list