[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sun Sep 12 22:26:07 CEST 2010


On Sep 12, 2010, at 11:11 , Petter Reinholdtsen wrote:

> Jeg ser du gikk for felt=verdi som format i stedet for mitt forslag om
> RFC 822-notasjon, og er godt igang med å fikse automatisk koding av
> frikanal-innslag basert på råopptakene.
>

Valget ble tatt på ad-hoc basis, før du foreslå RFC822 , og har 
egentlig bare blitt værende slik i mangel av prioritet fra min side. 
Du må gjerne fikse hvis du synes det er viktig nok.

> Jeg kan bidra med meta-info, og foreslår at vi legger dem i
> raw/-katalogen på nerdhaven med endingen .meta parallelt med råfilene,
> dvs. at filen for 20090317-radiosporing.dv blir
> 20090317-radiosporing.meta
>
> Her er mitt forslag til felter, basert på ditt utkast og innspil på
> lista om hva som bør være med.
>
> title=Radioamatørenes sporingssystem
> subtitle=More info
> speaker=Øyvind hanssen
> date=2010-08-07
> place=Oslo
> introduction=Petter Reinholdtsen
> organizer=Petter Reinholdtsen
> camera=Person on Camera 1
> camera=Person on Camera 1
> videomixer=Person running dvswitch
> #audiomixer=Person running the audio mixer
> language=nb
> url=http://www.nuug.no/
>
> Har lagt til språk, som er nb, nn (eller kanskje vi skal bruke no) for
> bokmål og nynorsk, eller en for engelsk. Foreslår at formatet
> aksepterer at feltene repeteres, dvs. at en kan ha flere f.eks. camera
> og flere speaker=felter, hvis det er flere som bidrar. De feltene vi
> ikke kjenner innholdet for utelates fra filen, f.eks. med # som
> kommentarfelt forran. Hva tror du om det?
>

Flott. Skal du eller jeg endre skriptet til å bake inn nye metadata ? 
Jeg kan ikke love noe ferdigtidspunkt, men tar det innimellom.

> Jeg tror det er lurt å overlate layout til programmet som skal legge
> ut teksten, og ikke forsøke å reflektere layout i metafila.
>

Enig.

> Jeg har startet på noen metafiler, men ikke alle bruker samme format.
> Fint hvis de av dere i videogruppa som husker hvem som tok seg av hva
> bak kamera kan fylle det inn i metafilene etter hvert som de kommer på
> plass.
>

God ide.
-- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Best regards                    .~.
Jarle Bjørgeengen                 /V\
Mob: +47 9155 7978                // \\
http://www.uio.no/sok?person=jb         /(  )\
while(<>){if(s/^(.*\?)$/42 !/){print "$1 $_"}}  ^`~'^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~More information about the video mailing list