[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Sep 12 23:00:11 CEST 2010


[Jarle Bjørgeengen]
> Valget ble tatt på ad-hoc basis, før du foreslå RFC822 , og har
> egentlig bare blitt værende slik i mangel av prioritet fra min side.
> Du må gjerne fikse hvis du synes det er viktig nok.

Jeg får neppe tid til å gjøre noe med det første.  Tror bare det er
lurt å bruke et standardisert format der det finnes ferdige
perlmoduler for å håndtere den.

> Flott. Skal du eller jeg endre skriptet til å bake inn nye metadata?
> Jeg kan ikke love noe ferdigtidspunkt, men tar det innimellom.

Satser på at du endrer, som kjenner skriptet. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list