[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Mon Sep 13 07:58:38 CEST 2010


On Sep 12, 2010, at 11:00 , Petter Reinholdtsen wrote:

> [Jarle Bjørgeengen]
>> Valget ble tatt på ad-hoc basis, før du foreslå RFC822 , og har
>> egentlig bare blitt værende slik i mangel av prioritet fra min side.
>> Du må gjerne fikse hvis du synes det er viktig nok.
>
> Jeg får neppe tid til å gjøre noe med det første.  Tror bare det er
> lurt å bruke et standardisert format der det finnes ferdige
> perlmoduler for å håndtere den.
>

Ikke uenig. Var ikke klar over at det fantes fedige perl-moduler for  
dette (ble vel ikke nevnt i det opprinnelige forslaget ?) Skal ha det  
i bakhodet.

>> Flott. Skal du eller jeg endre skriptet til å bake inn nye metadata?
>> Jeg kan ikke love noe ferdigtidspunkt, men tar det innimellom.
>
> Satser på at du endrer, som kjenner skriptet. :)
>

Ok.

- Jarle 


More information about the video mailing list