[NUUG video] Opptak av tirsdagens Perl 6-møte?

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Mon Sep 13 19:05:05 CEST 2010


Morten Kjelkenes said:
>
> Per idag: kl 10:55 har jeg fått svar fra 3 av gruppas medlemmer, 
> alle var opptatt med andre oppgaver.
>
> Det sendes ut purring på svar i dag.
>
> Ny tilbakemelding i ettermiddag.

Noen nyheter her? :)


- Salve, som drar til OLUG-pils ikveld

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)


More information about the video mailing list