[NUUG video] Nagios plugin for å sjekke at frikanalen-strømmen ikke er sort?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Sep 16 10:06:57 CEST 2010


Her om dagen var det noe feil med en av Frikanalstrømmene (H2.64 som
sendes til Lyse), og det viste bare et sort bilde med en svak logo i
høyre hjørne. Det fikk meg til å tenke på hvordan vi kan lage en
Nagios-modul som oppdager og varsler om dette.

URL til strømmen er ikke offentlig informasjon, så jeg har byttet den
ut med vår Frikanal-strøm.

Ideen er å bruke vlc til å hente ut bilder fra strømmen, og så gjøre
bildeanalyse for å se om bildene endrer seg eller kanskje bare om
bildet i hovedsak er helt sort.

Noe ala dette er en start:

#!/bin/sh
streamurl="http://voip.nuug.no:8000/frikanalen.ogv"
# Take snapshots
vlc -I dummy -V image --start-time 0 --stop-time 1 --image-out-format jpg \
  --image-out-ratio 24 --image-out-prefix streamsnap \
   vlc:quit &
pid=$!
sleep 5
kill $!
for pic in streamsnap*.jpg ; do
  echo $pic
  #rm $pic
done

Det jeg er usikker på er hvordan det er best å analysere bildene for å
se om de er sorte. Noen som har ideer?

vlc-kommandoen fungerer ikke så bra med Ogg Theora-strømmen vår, da
det ikke blir tatt noen bilder og vlc avslutter med en gang. Når jeg
i stedet bruker H.264-strømmen blir det tatt bilder og vlc fortsetter
å kjøre ut over sitt avsatte sekund, så jeg vet ikke helt hva som er
riktige argumenter til vlc. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list