[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sat Sep 18 12:45:07 CEST 2010


On Sep 12, 2010, at 11:11 , Petter Reinholdtsen wrote:

> Jeg ser du gikk for felt=verdi som format i stedet for mitt forslag om
> RFC 822-notasjon, og er godt igang med å fikse automatisk koding av
> frikanal-innslag basert på råopptakene.
>
> Jeg kan bidra med meta-info, og foreslår at vi legger dem i
> raw/-katalogen på nerdhaven med endingen .meta parallelt med råfilene,
> dvs. at filen for 20090317-radiosporing.dv blir
> 20090317-radiosporing.meta
>
> Her er mitt forslag til felter, basert på ditt utkast og innspil på
> lista om hva som bør være med.
>
> title=Radioamatørenes sporingssystem
> subtitle=More info
> speaker=Øyvind hanssen
> date=2010-08-07
> place=Oslo
> introduction=Petter Reinholdtsen
> organizer=Petter Reinholdtsen
> camera=Person on Camera 1
> camera=Person on Camera 1
> videomixer=Person running dvswitch
> #audiomixer=Person running the audio mixer
> language=nb
> url=http://www.nuug.no
> Har lagt til språk, som er nb, nn (eller kanskje vi skal bruke no) for
> bokmål og nynorsk, eller en for engelsk. Foreslår at formatet
> aksepterer at feltene repeteres, dvs. at en kan ha flere f.eks. camera
> og flere speaker=felter, hvis det er flere som bidrar. De feltene vi
> ikke kjenner innholdet for utelates fra filen, f.eks. med # som
> kommentarfelt forran. Hva tror du om det?
>
> Jeg tror det er lurt å overlate layout til programmet som skal legge
> ut teksten, og ikke forsøke å reflektere layout i metafila.
>
> Jeg har startet på noen metafiler, men ikke alle bruker samme format.
> Fint hvis de av dere i videogruppa som husker hvem som tok seg av hva
> bak kamera kan fylle det inn i metafilene etter hvert som de kommer på
> plass.

Har endret metadata opplegget i scriptet i tråd med forslageget over, 
og endret litt (Ser jeg i ettertid)

Her er de aktive taggene, eksemplifisert ved

cat 20100309-rails.meta
presenter=Jørgen Fjeld
title=Ruby on Rails for enterprise behov
date=2010-03-09
place=Oslo
url=http://www.nuug.no
editor=NUUG
email=sekretariat at nuug.no
language=no
introduction=Petter Reinholdtsen
organizer=Petter Reinholdtsen
#camera=?
#sound=?
#videomixer=?

Har endret alle .metafilene i /data/video/raw ihht til dette og 
sjekket inn ny versjon av gen_frikanalen_video.pl som skjønner det nye 
formatet.

Nå skal jeg endre til jpeg bildekonverteringen slik at scriptet 
kanskje kan virke på voip,

- Jarle 


More information about the video mailing list