[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Sep 18 12:52:12 CEST 2010


[Jarle Bjørgeengen]
> Har endret metadata opplegget i scriptet i tråd med forslageget over,  
> og endret litt (Ser jeg i ettertid)

Ypperlig.

> Her er de aktive taggene, eksemplifisert ved
[...]
> language=no

Kommentaren fra Odin fikk meg til å undre meg på om 'language' kanskje
er bedre som 'spokenlanguage', for å gjøre det klart at det er lyden
nvi snakker om, ikke tekstingen?  Og når vi får teksting på plass,
kanskje en referanse til srt-fila bør være med i meta-fila?

Er det noe som scriptet trenger av informasjon som ikke ligger i
meta-filene nå?

> Har endret alle .metafilene i /data/video/raw ihht til dette og
> sjekket inn ny versjon av gen_frikanalen_video.pl som skjønner det
> nye formatet.

Veldig bra.  Vi får vurdere om meta-filene skal ligge i svn eller
ikke.  Mistenker det kan være lurt med historikk over endringer.

> Nå skal jeg endre til jpeg bildekonverteringen slik at scriptet
> kanskje kan virke på voip,

Hurra. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list