[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sat Sep 18 12:58:20 CEST 2010


On Sep 18, 2010, at 12:52 , Petter Reinholdtsen wrote:

> [Jarle Bjørgeengen]
>> Har endret metadata opplegget i scriptet i tråd med forslageget over,
>> og endret litt (Ser jeg i ettertid)
>
> Ypperlig.
>
>> Her er de aktive taggene, eksemplifisert ved
> [...]
>> language=no
>
> Kommentaren fra Odin fikk meg til å undre meg på om 'language' kanskje
> er bedre som 'spokenlanguage', for å gjøre det klart at det er lyden
> nvi snakker om, ikke tekstingen?

Enig. Implementerer.

> Og når vi får teksting på plass,
> kanskje en referanse til srt-fila bør være med i meta-fila?
>

God ide. Legger dette som default dersom srtfile parameteren finnes 
i .meta


> Er det noe som scriptet trenger av informasjon som ikke ligger i
> meta-filene nå?
>

Lokasjonene til bakgrunnsbildet.
Aspect ratio.

Skal jeg lage meta-tagger for dette også kanskje ?


-- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Best regards                    .~.
Jarle Bjørgeengen                 /V\
Mob: +47 9155 7978                // \\
http://www.uio.no/sok?person=jb         /(  )\
while(<>){if(s/^(.*\?)$/42 !/){print "$1 $_"}}  ^`~'^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~More information about the video mailing list