[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Sep 18 13:11:44 CEST 2010


[Jarle Bjørgeengen]
> God ide. Legger dette som default dersom srtfile parameteren finnes
> i .meta

Ypperlig.  Foreløbig har vi bare en slik for prisutdelingen.

> Lokasjonene til bakgrunnsbildet.

Denne er vel uavhengig av opptaket?  I så fall synes jeg det er feil å
ha det som meta-info om opptaket.

> Aspect ratio.

Denne tror jeg derimot bør med i meta-info, da det er en egenskap med
opptaket.

> Skal jeg lage meta-tagger for dette også kanskje ?

Hvis det ikke kan hentes ut fra .dv-fila, så tror jeg det er lurt.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list