[NUUG video] Meta-info om opptakene i en tekstfil ved siden av?

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sat Sep 18 14:57:25 CEST 2010


On Sep 18, 2010, at 12:58 , Jarle Bjørgeengen wrote:
>
>> Og når vi får teksting på plass,
>> kanskje en referanse til srt-fila bør være med i meta-fila?
>>
>
> God ide. Legger dette som default dersom srtfile parameteren finnes
> i .meta
>

Bedre ide implementert. Path til katalog med srtfiler oppgis til -s  
opsjonen. srtfile blir <basename_of_raw_file>.srt . Srtfiler som  
sjekkes inn må altså følge den standarden.

- Jarle
More information about the video mailing list