[NUUG video] SSH-tunnell til macbook-en?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Sep 20 13:40:28 CEST 2010


[Odin Omdal Hørthe]
> Haha, ja, sant :-S Eg gløymde at dei filene eksploderte, eg ville ha
> raskt tak på rsync. Lagde Odin-mappa for å halda det ryddig, men
> skeit visst hardt på leggen der :/

Jeg fjernet de fire fra maskinen.

Jeg har også kopiert ut alle videofilene på maskinen til
<URL:http://www.nuug.no/pub/video/raw/pere/macbook/>. Hva er de ulike
filene? Hvilke av disse filene bør tas vare på og hvilke skal slettes?

Planlegger å slette alle fra macbooken slik at det blir plass til mer
video der.

Alle i videogruppa har tilgang til filene, så det er bare å rydde,
fjerne eller flytte til annet mer egnet sted. :)

pere at nerdhaven:/home/ftp/pub/video/raw/pere/macbook$ ls -lRh .
total 4
drwxr-xr-x 2 pere video  54B Sep 18 17:31 arkiv
drwxr-xr-x 3 pere video  13B Sep 18 17:31 dv

./arkiv:
total 103908242
-rw-r--r-- 1 pere video  21M Feb 18 2010 001.kinofx.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  12G Feb 10 2009 20090210-compiz.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  306M Apr 13 19:28 20100413-kerberos-1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  11G Apr 13 19:27 20100413-kerberos.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  3.7G Mar 9 2010 aarsmote-1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  4.3M Mar 9 2010 aarsmote.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  966M Feb 19 2010 argh-1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  530M Feb 19 2010 argh-2.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  9.9M Feb 19 2010 argh-3.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  6.0G Feb 19 2010 argh-4.dv
-rw-r--r-- 1 pere video   0B Feb 19 2010 argh-5.dv
-rw-r--r-- 1 pere video   0B Feb 19 2010 argh-6.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  5.3G Feb 19 2010 argh.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  7.7M Jan 19 2010 dvgrab-001.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  141K Jan 19 2010 dvgrab-002.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  422K Jan 19 2010 dvgrab-003.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  281K Jan 19 2010 dvgrab-004.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  2.6M Feb 17 2010 ebadi-1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  4.8G Feb 17 2010 ebadi-10.dv
-rw-r--r-- 1 pere video   0B Feb 19 2010 ebadi-11.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  2.1M Feb 17 2010 ebadi-2.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  2.3M Feb 17 2010 ebadi-3.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  2.1M Feb 17 2010 ebadi-4.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  1.9M Feb 17 2010 ebadi-5.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  7.6M Feb 17 2010 ebadi-6.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  21G Feb 17 2010 ebadi-7.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  25M Feb 17 2010 ebadi-8.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  26M Feb 17 2010 ebadi-9.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  3.0M Feb 17 2010 ebadi.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  16G Feb 18 2010 flawer.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  22M Oct 13 2009 frikanalen-2.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  10M Oct 13 2009 frikanalen.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  6.9M Dec 9 2008 nuug-video-background.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  21M Feb 18 2010 plakat001.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  27M Feb 23 2009 prove.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  950M Mar 9 2010 ror-1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  11G Mar 9 2010 ror.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  1.9G Feb 19 2010 skole-1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  25M Feb 19 2010 skole-2.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  1.8G Feb 19 2010 skole-3.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  9.2M Feb 19 2010 skole.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  33M Mar 24 2009 stian.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  34M Nov 10 2009 takk.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  176B Feb 17 2010 test1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  176B Feb 17 2010 test1.mov
-rw-r--r-- 1 pere video  46M Feb 17 2010 test2001.mov
-rw-r--r-- 1 pere video  55M Feb 17 2010 test2002.mov
-rw-r--r-- 1 pere video  106M Feb 17 2010 test2003.mov
-rw-r--r-- 1 pere video  59M Feb 17 2010 test2005.mov
-rw-r--r-- 1 pere video  412M Feb 17 2010 test2007.mov
-rw-r--r-- 1 pere video  88M Feb 17 2010 test2008.mov
-rw-r--r-- 1 pere video  387M Feb 17 2010 test2009.mov

./dv:
total 2711953
-rw-r--r-- 1 pere video  230M Feb 3 2009 friprogworkshop-3.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  8.1M Feb 3 2009 friprogworkshop-take2.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  40M Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  415M Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-10.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  197M Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-12.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  440M Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-14.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  394M Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-3.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  252M Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-5.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  19M Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-7.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  650M Feb 3 2009 friprogworkshop-take3.dv
drwxr-xr-x 2 pere video  12B Feb 11 2009 store

./dv/store:
total 32455542
-rw-r--r-- 1 pere video  3.8G Feb 3 2009 friprogworkshop-1.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  5.4G Feb 3 2009 friprogworkshop-2.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  1.5G Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-11.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  1.6G Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-13.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  4.0G Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-2.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  3.0G Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-4.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  5.8G Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-6.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  2.1G Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-8.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  2.6G Feb 3 2009 friprogworkshop-take3-9.dv
-rw-r--r-- 1 pere video  1.1G Feb 3 2009 friprogworkshop.dv
pere at nerdhaven:/home/ftp/pub/video/raw/pere/macbook$ 

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list