[NUUG video] ffmpeg problem

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Sep 21 20:47:15 CEST 2010


[Jarle Bjørgeengen]
> noe som skjønner hvorfor dette skjer  ?

Vet ikke hvorfor, men det er tolkingen av pipe-input som feiler.
Forsøk å bruke midlertidig fil:

  cat startposter.dv  normalized-body.dv endposter.dv > combined.dv
  ffmpeg -i combined.dv  -aspect 16:9 -acodec pcm_s16le -vcodec dvvideo \
    -y outfile.avi -f avi

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list